Kartan fylls på

Kartan innehåller alla anmälda och fylls på kontinuerligt med anmälda. Här kan man också se vad som säljs på de olika adresserna så ta en stund och kolla kartan och lägg upp en rutt innan besöket.

Loppiskarta