Integritetspolicy

Integritetspolicy

Utby Promenadloppis.se sparar och använder personuppgifter som namn, adress, mejladress och telefonnummer för att kunna skapa den bästa promenadloppisen för såväl säljare som besökare. Mejladressen kommer endast att användas för kontakt och information och vi garanterar att de uppgifterna stannar hos oss, det vill säga föreningen Utby Promenadloppis.

Ansvarig för hantering av uppgifterna är Anna Björklund, ordförande i föreningen Utby Promenadloppis.

Vilka uppgifter sparas?

Namn, adress, telefonnummer och mejladress.
De sparas i tolv månader.

Samtycke

Genom att du använder dig av denna webbplats, registrerar dig som säljare på loppisen eller kontaktar oss på mejl, via facebook eller Instagram godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som står beskrivet i policyn. Notera att ändringar kan komma att göras i policyn och att du därför bör, med jämna mellanrum läsa igenom den för att försäkra dig om att du godkänner eventuella förändringar.

Rätt att begära ut och ändra personuppgifter

Du har rätt att beställa ett utdrag av vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också begära att vi rättar personuppgifter, eller att vi tar bort dina personuppgifter helt och hållet.

För att beställa ut eller begära ändring av personuppgifter skicka ett brev till:

Utby Promenadloppis
c/o Anna Björklund
Tvärskedet 30
415 06 Göteborg

Kom ihåg att underteckna brevet.