Anmälan öppen till 2020 års promenadloppis!

Traditionen med promenadloppis i Utby fortsätter även detta år. Loppisen blir som planerat av lördagen den 29 augusti kl 10-15 men med några förhållningsregler. 

Om alla hjälps åt och håller avstånd så kan vi även i år promenera, träffas och fynda utan att sprida smitta. 

Till besökare:

Följ folkhälsomyndighetens riktlinjer för minska smitta:

  • Håll avstånd
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Nys i armvecket 
  • Använd gärna handsprit

Till säljare:

Följ folkhälsomyndighetens riktlinjer för minska smitta

  • Max en säljare per adress för att undvika större folksamlingar
  • Inga säljare på allmän mark
  • Uppmana varandra att hålla avstånd
  • Ha gärna handsprit på bordet. 

Vill du som säljare vara med på den digitala kartan över loppisen så anmäl dig här. Anmälan till loppisen 2020.